YARDIM MERKEZİ

Dökümanlar

Dökümanlar

Aşağıda belirtilen evraklar sözleşme ve sonrasında kullanmanız için gereken evrak örnekleridir.

 

1- SÖZLEŞME (TOPLU SMS HİZMET TİP)

2- BAŞLIK TALEP FORMU

 

TÜZEL KİŞİLER & ŞİRKETLER için:
1.Vergi Levhası (fotokopi)
2.Yetkili İmza Sirküsü (fotokopi)
3.Ticaret Sicil Gazetesi (fotokopi)
4.Sözleşme, Taahhütname, Alfanümerik Başlıklar, ıslak imzalı aslı 2 nüsha olacak, gerekli yerler kaşelenecek, imzalanacak, doldurulacak.


ŞAHIS için:
1.Nüfus Cüzdan (fotokopi)
2.Yetkili Adına Fatura(fotokopi)
3.Yetkili İmza Sirküsü (fotokopi)
4.Sözleşme, Taahhütname, Alfanümerik Başlıklar, ıslak imzalı aslı 2 nüsha olacak, gerekli yerler kaşelenecek, imzalanacak, doldurulacak.


STK -ODA- DERNEK - PARTi v.b. için:
1.Karar Defterine TOPLU SMS hizmeti almaya karar verildi diye yazIlacak; bu sayfanın kopyası Şirketimize gönderilecek (fotokopi)
2.Yetkili İmza Sirküsü (fotokopi)
3.Sözleşme, Taahhütname, Alfanümerik Başlıklar, ıslak imzalı aslı 2 nüsha olacak, gerekli yerler kaşelenecek, imzalanacak, doldurulacak.

 

* Yeni Başlık taleplerinizde başlık talep formunu doldurup göndermeniz gerekmektedir.
Not: Tüm evraklar doldurularak Şirket adresimize posta ile gönderilecek..