Gerekli Evraklar

 Modexi Abonelik SözleşmesiYetkili Kişi Kimlik Kartı *1Vergi Levhası *2İmza Sirküleri *3Yetki Belgesi *4Adres Belgesi *5
Limited Şirket--
Anonim Şirket--
Şahıs Şirketi--
Kamu Kurumu---
Siyasi Parti---
Vakıf, Dernek, Sendika, Oda, Birlik---
Bina veya Site Yönetimi---
Gerçek Kişi---

 

*1Nüfus Cüzdanı, Pasaport veya Ehliyet
*2Yeni kurulan şirketler için Yoklama Fişi fotokopisi Geçen yıla ait vergi bilgisi bulunan Vergi Levhası fotokopisi Veya Vergi Dairesi'nden borcu olmadığına dair resmi yazı Veya son 3 ayı gösterir Faaliyet Belgesi fotokopisi Veya son iki dönemden birine ait KDV Tahakkuk Fişi fotokopisi
*3Noterden alınan imza sirkülerinin fotokopisi
*4İmza yetkilisi kişinin ilgili kuruluş adına işlem yapmaya yetkilendirildiğine dair yetkilendirme yazısı veya karar defterinden ilgili sayfanın fotokopisi
*5e-Devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) belgesi
  
 SMS için not, Tescilli marka adı kullanılması halinde marka sahipliğini ispatlayıcı belge, unvan kullanılması halinde, (Dr. Av. vb.) unvanı ispatlayıcı belge gereklidir

İnternet Başvurusu

İnternet başvurusu için Sözleşme ve 12 ay başvuru taahhütü imzalanarak ve solda belirtilen evraklar eklenerek İletişim Bölümünde belirtilen Kargo adresimize kargolanmalıdır.

Özel Entegrasyon

Özel entegrasyon çözümleriniz için Modexi Geliştirici sayfasını ziyaret edebilirsiniz.